State Round 3 (Gm 1) Varsity vs Redan 5-10-17 - jksportzphoto