State Round 3 (Gm 2) Varsity vs Redan 5-10-17 - jksportzphoto